zaszlo
Székely történelmi zászlósor
Leírás:

A székely történelmi zászlósor felállításának ötlete 2009 tavaszán pattant ki, miután elodázhatatlanná

vált a székely szimbólumok tisztázása, történetük vizsgálata, a felmerülő kérdések tudományos

kutatása, s az eredmények közzététele. E cél érdekében Hargita Megye Tanácsának

támogatásával létrejött a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport, amelyben

olyan szakemberek vállaltak munkát dr. Pál-Antal Sándor akadémikus, Zepeczaner Jenő muzeológus,

történész, Szekeres Attila István heraldikus, a címertudomány doktorandusza, és e sorok

írója, akik több éve vagy évtizede szakmai megalapozottsággal kutatják a székely jelképeket, és

arra törekednek, hogy azok eredetét és történetét tisztázzák. Munkájuk eredményeiről 2009

őszén, Sepsiszentgyörgyön szakmai konferencián számoltak be, az ott bemutatott előadások

már nyomtatásban is megjelentek a Székely szimbólumok nyomában című tanulmánykötetben. A

munkacsoport által összegyűjtött címerekből és pecsétekből 2010. március-áprilisában Címer és

pecsét a Székelyföldön címmel vándorkiállítás nyílt a csíkszeredai megyeháza galériájában, valamint

Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Lovagtermében.

A szakemberek nemcsak a székelység képviseleti, helyhatósági és egyházi szervezeteinek címerét

és címeres pecsétjeit igyekeznek felkutatni, hanem azok régi zászlait is. Elsősorban olyan

zászlókat, amelyek különböző korokban a székelységnek, avagy intézményeinek hadi vagy polgári

zászlói lehettek vagy voltak, s mint ilyenek, a székely szimbólumokat többnyire magukon

viselték. A székely zászlókollekció felállításához a mintát a magyarországi Hadtörténeti Intézetben

őrzött magyar történelmi zászlósor jelentette. Az a történelmi zászlósor, amely már negyedszázada

részese a magyar katonai és állami ünnepségeknek, ahol felvonultatásuk mindig

felemelő látvány.

A székely történelmi zászlósor, amelyet a XV–XX. században használt zászlók rekonstrukciói

alkotják, jelenleg 17 zászlóból áll, éspedig: 1. A székely ispán zászlaja a XV. századból; 2. Marosvásárhely

Mátyás király korabeli zászlaja; 3. A székely nemzet zászlaja a XVI. század elejéről; 4.

Székelyudvarhely zászlaja a XVII. század elejéről; 5. Székely Mózes lovassági kornétája; 6. Székely

gyalogsági zászló 1601-ből; 7. Székely lovassági zászló a XVII. század elejéről; 8. Gyalogsági

zászló székely jelképekkel XVII. század elejéről; 9. Csíkszék zászlaja a XVII. század elejéről; 10.

Udvarhelyszék zászlaja 1601-ből; 11. Sepsiszentgyörgy zászlója 1848-ból; 12. 1848-as városfalvi

nemzetőrzászló; 13. 1848-as oklándi toborzózászló; 14. A Kossuth szabadcsapat székely címeres zászlaja; 15. Udvarhely vármegye zászlója 1907-ből; 16. A Székely Hadosztály zászlaja 1919-ből; 17.

Gyergyószentmiklós zászlaja 1941-ből.

A számunkra felemelő munka bemutatója 2010 július 3.-án volt, az Ezer Székelylány ünnepségén, Csíkszereda főterén.

 

Képek: